امروز: شنبه - 25 فروردین 1403

افزایش کمک هزینه و مستمری معلولان بزرگترین دستاورد مجلس در حوزه اجتماعی بوده است

نماینده مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در هفته گذشته گفت: این لایحه ابتدا در سال ۸۳ در مجلس ششم در ۱۶ ماده تصویب شد اما مشکل اصلی این بود که ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشت.