امروز: شنبه - 25 فروردین 1403

تریبون آزاد نماینده مردم شریف جنوب استان بوشهر، مشق دموکراسی برای همه/ الماسی ها را تکثیر کنیم

برای آوار برداری حجم بالای ویرانی های سالیان، یک الماسی با تلاش شبانه روزی کافی نیست و شاید باید الماسی های بیشتری را تکثیر کرد تا بتوان به رفع مشکلات مردم و جوانان در پایتخت اقتصادی کشور شتاب بیشتری بخشید.