امروز: جمعه - 31 فروردین 1403

کدام نماینده را برای مجلس می‌خواهیم؟

هم اکنون نیز خانم الماسی را می شناسیم که بر منافع جزیی مردم یک منطقه خاص از استان توجه دارد و همه چیز را برای مردم خویش می خواهد و حتی حاضر است مصالح و توسعه استان را فدای منافع مردمش کند.