امروز: جمعه - 31 فروردین 1403

۱۳ تا ۲۸ میلیارد دلار پس انداز ارزی داشتیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه متاسفانه مشکلات ارز به خانه های مردم کشیده شده است، تصریح کرد: طبق شنیده های ما بین ۱۳ تا ۲۸ میلیارد دلار از نظر اقتصادی پس انداز داشته ایم.